วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สรุปผลการเรียนรู้ รายวิชา ARTD2304 สัปดาห์ 6

อาจารย์ อธิบาย หลักของการทำงาน- เขียนรายงาน
1. Goal  - คือ เป้าหมาย หรือ จุดประสงค์ในการทำงาน
2. Tools - คือ เครื่องมือที่ช่วยในการทำงานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
         - Pre Production    คือ  ขั้นตอนการเตรียมงาน
         - Porduction           คือ  กระบวนขั้นตอนการทำงาน
         - Post Production  คือ  ขั้นตอนการการนำเสนองาน
3.  - Do  คือ สิ่งที่เราต้องทำ (เขียนออกมาเป็นขั้นตอนการทำงาน)
     - Did  คือ หลักฐานในการทำงาน
     - Done  คือ สรุปผลในการทำงาน


Work this week
  •  ทำฟ้อนลายมือตัวเองให้เสร็จก
  •  ทำการ์ดอวยพรปีใหม่ แบบ Typography แล้ว ส่งให้อาจารย์ทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2556

สรุปผลการเรียนรู้ รายวิชา ARTD2304 สัปดาห์ 5Work this week
  •  เข้าเว๊ปไซต์ site.google.com/site/arti2305/ ดาวน์โหลด Fonts Template
  •  เขียน Font เป็นลายมือตนเอง แล้วสแกนลงคอม
  •  เพิ่มงานกลุ่มทำเสนอรวมหน้าร้านสินค้า
  •  นำเทมเพลตของอาจารย์มาเป็นแบบในการทำฟอนต์ลายมือ

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สรุปผลการเรียนรู้ รายวิชา ARTD2304 สัปดาห์ 4


อังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2555

- จับกลุ่มทำโครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  http://bangkokidea2012.com และสมัครสมาชิก

-  งาน Gift ให้ไปดูตัวอย่าง งาน Gift ของรุ่นพี่ ที่ http://typefacesdesign.blogspot.com
-  ตั้ง Facebook Fan Page และทำ Page Google+ ตั้งเป็นกลุ่มของเรา เพื่อนเป็นหลักฐานในการทำงาน Gift

*แนวทางการเขียนรายงานและการดำเนินงาน https://sites.google.com/site/artthesis/toydesign-1
*การดาวน์โหลดการเขียนเอกสารรายงาย โดย https://sites.google.com/site/artthesis/Home/document
              
- ตัวอย่างงานทุกชิ้นอาจารย์ได้แชร์จะอยู่ใน Google Drive ของกลุ่ม 102
- ทุกครั้งที่ส่งงาน ต้องเขียนชื่อไฟล์ ด้วย ชื่อ-รหัสวิชา-ชื่องาน-รหัสกลุ่ม เช่น
teerapong-ARTD2304-ชื่องาน-กลุ่ม 102 
           

Work this week


  • ทำรายงานกลุ่ม Gift ออกแบบโลโก้ ตั้ง Facebook Fan Page และทำ Page Google+

ทำรายงานเพื่อเสนออาจารย์ในวันที่ 4 ธ.ค.55 !!!!

  • ออกแบบ Font ใน Ai  ทำแกนโครงสร้าง ตัวปกติ (Regular), ทำตัวเอีัยง (Italic), ตัวหนา (Bold) ออกแบบเอง ใช่ชื่อเราเป็นชื่อฟอนต์ เช่น teerapong Regular เป็นต้น

ภาษาไทย ก-ฮ / ๐-๙ / อักษรจากแป้นพิมพ์ทั้งหมด / วรรณยุกต์ทั้งหมดของไทย
อังกฤษ    A-Z / a-z / 0-9 / อักษรจากแป้นพิมพ์ทั้งหมด
(โชว์กริดเพื่อให้เห็นเส้น สีเส้นสีดำ 100%  การทำเส้นหัวตัดหรือหัวกลมตามแบบของเราเอง)

  • ดาวโหลดฟอนต์ AAA-Watin