วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สรุปผลการเรียนรู้ รายวิชา ARTD2304 สัปดาห์ 3

ไปศึกษาใน Google+ ว่าในนั้นมีงานออกเเบบเกี่ยวกับ ตัวอักษร หรือว่าเทคนิค
ตัวการออกเเบบตัวอักษรอย่างไรบ้าง ให้ลองไปศึกษาดู

ให้ตีความหมายของคำว่า Typepography Character ตัวพิมพ์ การพิมพ์ Letter พยัญชนะ วรรณยุกต์
ว่าเเต่หละคำมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง 
และหาความหมายเกี่ยวกับ Anatomy font

Chrome Web store ให้นักศึกษาไปสมัคร เพื่อเอา Barcode เพื่อให้ง่ายต่อการ เผยเเผร่
ข้อมูลข่าวสาร ต่างอย่างได้สะดวกเเละรวดเร็ว

www.fonts.com นี้ให้นักศึกษา ไปศึกษาของ Font ต่าง หรือบทความ ที่เกี่ยวกับตัวอักษร
เพราะเว็บนี้ เป็นเว็บที่มีคุณภาพ

Work this week
  • ทำเส้นแกน ของตัวอักษร A-Z, a-z และ ก-ฮ ทำใส่กระดาษ A4 แนว 1 แผ่น/ชุด
ส่งใน Google Drive

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น