วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สรุปผลการเรียนรู้ รายวิชา ARTD2304 สัปดาห์ 10

อาจารย์ สอนเทคนิคการตั้งชื่อ ชุดฟ้อนต์ แบบไว  โดยเข้าไปที่คำสั่ง Tools >> Auto Naming >> Next . . . เป็นการตั้งชื่อชุดฟ้อนต์โดยใช้คำสั่งรวม จะทำได้ง่าย และเร็วกว่าด้วย 


ใน web : issuu.com จะมีผลงานของรุ่นพี่ ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้เรานำมาใช้เป็นต้นแบบ ในการทำงาน

Format >> Setting   ในการใช้คำสั่งนี้เพื่อเข้าไปดูข้อมูลฟ้อนต์ลายมือของเรา หรือในการเปลี่ยนชื่อWork this week


  • สมัครเว็ป issuu.com  พร้อมส่งรายงานการทำฟ้อนต์ลายมือของเราลงใน web : issuu.com

(จัดรูปแบบให้สวยงามและอัพลงเป็นงานของเรา)


  • งานกิ๊ฟท์ ให้ทำบอร์ด ขนาด A3 แนวนอน *ของตัวเอง* ในการพรีเซนต์ สิ้นค้าที่เราจะขาย โดยนำเสนองานเป็นงานเดียว โดยใช้ คอนเซ็ปต์  เดียวกับงานกลุ่ม (ส่งสิ้นเดือนมกราคมนี้) ใช้ฟ้อนต์ลายมือของเราเอง ในการเขียน และ การทำ บอร์ด ในบอร์ดจะต้องมี วัตถุประสงค์ / วิชา / ฟ้อนต์ลายมือของเรา / ความรู้ที่นำมา / ออกมาเป็นผลงาน ( ต้องเน้นที่ฟ้อนต์ เป็นจุดขาย และเป็นหลักของการออกแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับที่เราเรียน วิชา การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ )ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น