วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สรุปผลการเรียนรู้ รายวิชา ARTD2304 สัปดาห์ 11

อาจารย์ ใ้ห้ทำแบบประเมิน
- ของสาขา ศิลปกรรม (รายวิชา) web : art.chandra.ac.th/survey 
- ของคณะมนุษย์ศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ humannet.chandra.ac.th

Work this week


  • ให้สมัคร Dropbox ไว้สำหรับส่งงานและแชร์งานต่างๆ   • ให้ออกแบบและจัดวาง ฟ้อนต์ลายมือของตัวเอง ตามที่อาจารย์ได้แชร์ไว้ให้ใน CRU - FONT - FAMILY   • ออกแบบ ตัวมาสคอต โครงการรณรงค์การใช้แก้วน้ำประจำตัว ขนาด A3  (ตัวมาสคอต ต้องมีรูปแบบ 5 ท่าทาง ด้วยกัน 1.ด้านหน้า 2.ด้านหลัง 3.ด้านข้าง 4.ท่าทางเชิญ                   ชวน  5.ท่าทางชูป้ายคำขวัญ).... ไว้ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://water.chandra.ac.th/emblem.php

  
*ส่ง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น