วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สรุปผลการเรียนรู้ รายวิชา ARTD2304 สัปดาห์ 5Work this week
  •  เข้าเว๊ปไซต์ site.google.com/site/arti2305/ ดาวน์โหลด Fonts Template
  •  เขียน Font เป็นลายมือตนเอง แล้วสแกนลงคอม
  •  เพิ่มงานกลุ่มทำเสนอรวมหน้าร้านสินค้า
  •  นำเทมเพลตของอาจารย์มาเป็นแบบในการทำฟอนต์ลายมือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น