วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สรุปผลการเรียนรู้ รายวิชา ARTD2304 สัปดาห์ 6

อาจารย์ อธิบาย หลักของการทำงาน- เขียนรายงาน
1. Goal  - คือ เป้าหมาย หรือ จุดประสงค์ในการทำงาน
2. Tools - คือ เครื่องมือที่ช่วยในการทำงานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
         - Pre Production    คือ  ขั้นตอนการเตรียมงาน
         - Porduction           คือ  กระบวนขั้นตอนการทำงาน
         - Post Production  คือ  ขั้นตอนการการนำเสนองาน
3.  - Do  คือ สิ่งที่เราต้องทำ (เขียนออกมาเป็นขั้นตอนการทำงาน)
     - Did  คือ หลักฐานในการทำงาน
     - Done  คือ สรุปผลในการทำงาน


Work this week
  •  ทำฟ้อนลายมือตัวเองให้เสร็จก
  •  ทำการ์ดอวยพรปีใหม่ แบบ Typography แล้ว ส่งให้อาจารย์ทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น