วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สรุปผลการเรียนรู้ รายวิชา ARTD2304 สัปดาห์ 4


อังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2555

- จับกลุ่มทำโครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  http://bangkokidea2012.com และสมัครสมาชิก

-  งาน Gift ให้ไปดูตัวอย่าง งาน Gift ของรุ่นพี่ ที่ http://typefacesdesign.blogspot.com
-  ตั้ง Facebook Fan Page และทำ Page Google+ ตั้งเป็นกลุ่มของเรา เพื่อนเป็นหลักฐานในการทำงาน Gift

*แนวทางการเขียนรายงานและการดำเนินงาน https://sites.google.com/site/artthesis/toydesign-1
*การดาวน์โหลดการเขียนเอกสารรายงาย โดย https://sites.google.com/site/artthesis/Home/document
              
- ตัวอย่างงานทุกชิ้นอาจารย์ได้แชร์จะอยู่ใน Google Drive ของกลุ่ม 102
- ทุกครั้งที่ส่งงาน ต้องเขียนชื่อไฟล์ ด้วย ชื่อ-รหัสวิชา-ชื่องาน-รหัสกลุ่ม เช่น
teerapong-ARTD2304-ชื่องาน-กลุ่ม 102 
           

Work this week


  • ทำรายงานกลุ่ม Gift ออกแบบโลโก้ ตั้ง Facebook Fan Page และทำ Page Google+

ทำรายงานเพื่อเสนออาจารย์ในวันที่ 4 ธ.ค.55 !!!!

  • ออกแบบ Font ใน Ai  ทำแกนโครงสร้าง ตัวปกติ (Regular), ทำตัวเอีัยง (Italic), ตัวหนา (Bold) ออกแบบเอง ใช่ชื่อเราเป็นชื่อฟอนต์ เช่น teerapong Regular เป็นต้น

ภาษาไทย ก-ฮ / ๐-๙ / อักษรจากแป้นพิมพ์ทั้งหมด / วรรณยุกต์ทั้งหมดของไทย
อังกฤษ    A-Z / a-z / 0-9 / อักษรจากแป้นพิมพ์ทั้งหมด
(โชว์กริดเพื่อให้เห็นเส้น สีเส้นสีดำ 100%  การทำเส้นหัวตัดหรือหัวกลมตามแบบของเราเอง)

  • ดาวโหลดฟอนต์ AAA-Watin

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น